Úprava vody a údržba bazénů

Úprava vody a údržba bazénů
Průzračně čistá voda je snem každého majitele bazénu. Aby se křišťálová oáza neproměnila v páchnoucí břečku, musíme věnovat pravidelnou péči údržbě. V období největšího využití bazénu se totiž nejvíce množí řasy a další mikroorganismy, které kvalitu vody snižují.

První napuštění

Před prvním napuštěním je zapotřebí bazén důkladně vyčistit a zbavit všech nečistot. Po prvním napuštění provedeme měření pH. Druhý den můžeme přidat Mineral+, ke korekci minerálních látek, které mohou zakalit nebo zbarvit vodu. Asi po dvou hodinách provedeme chlórování. (např. Quick. Pokud se voda zbarví do hněda nebo zelena, zbývají ve vodě ještě nežádoucí kationty železa, případně manganu nebo mědi. Tyto korigujeme například přípravkem Mineral -. Následující den změříme chlór. pokud jeho koncentrace klesla pod 1mg/l, je třeba přidat stabilizátor. Ihned po přidání Stabilizátoru přistoupíme k pravidelnému dávkování průběžné dezinfekce vody (7 Day Tabs, Minitabs nebo Triplex).

Test po prvním napuštění

Test Doporučená hodnota Nápravná opatření
pH 6,8 - 7,2 pH+ – zvýšení
pH- – snížení
Kyselina kyanurová 35 – 100 mg/l Chlor Stabil – zvýšení
Dopuštění vody – snížení
Železo, mangan, měď < 0,1 mg/l Minerál -
Chlor volný 0,3 – 0,6 mg/l 7 Day Tabs – zvýšení
Chlor - – snížení
Chlor vázaný max 0,3 mg/l pro snížení superšokové přechlorování (pach po chloru) Shock Chlor
Řasy Podle vzhledu vody Šokové ošetření – Shock Chlor
Prevence i šok. ošetření – Algaestop
Vápníková tvrdost 180 – 250 mg/l Minerál - – snížení

Pravidelná úprava vody

Pravidelně 1x týdně zkontrolujte pH a koncentraci chloru a upravte je na doporučené hodnoty. Tato opatření jsou nutná pro zajištění hygienické nezávadnosti vody.

.: Hodnota pH

Kyselost či zásaditost vodných roztoků vyjadřuje hodnotu pH. Pro naši praxi v ošetřování vody stačí vědět, že pH se pohybuje v rozsahu 1 – 14. Neutrální roztok má pH – 7. Hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší naopak zásaditost. Ideální hodnota pH pro bazény je 6,8 až 7,2. Podle vyhlášky upravující požadavky na kvalitu vody ve veřejných bazénech se pH může pohybovat rozmezí 6,5 – 7,6. V praxi je však pro udržování kvalitní vody ideální právě pH 6,8 – 7,2. K tomuto ideálnímu rozsahu se dospělo dlouholetými zkušenostmi, proto se na některých starších etiketách můžete ještě setkat s intervalem 7,2 – 7,6 od něhož se na základě těchto zkušeností odstoupilo. pH vyšší než 7,8 vede k tvorbě různých minerálních zákalů, vodního kamene a jiných sraženin. Vede také k vyšší dráždivosti vody a zvyšujícímu se obsahu škodlivého vázaného chloru. Taková voda je také většinou intenzivně cítit po chloru. pH nižší než 7 způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje rozpustnost a účinek všech použitých dezinfekčních přípravků, ale i ostatních přípravků na úpravu bazénové vody.

.: Zjišťování a úprava vody

Hodnotu pH zjišťujeme spolehlivými testery. Do vzorku vody se přidá chemikálie (tableta nebo roztok), která změní barvu vzorku. Porovnáním s barevnou stupnicí určíte hodnotu pH. Pokud je pH vyšší než 7,2, použijte přípravek pH-. Druhý den znovu zjistěte hodnotu pH, jestliže bude stále vysoká, celý postup opakujte dokud nebude pH v doporuče ném rozmezí. Pokud je pH nižší než 6,8, použijte přípravek pH+. Postupujte jako u přípravku pH-.

.: Dezinfekce vody

Každý koupající vnáší do vody desítky tisíc mikroorganismů, které se v ní dále množí. Z tohoto důvodu je nutné průběžně a pravidelně vodu dezinfikovat. Nejpoužívanějšími chlorovými prostředky k dezinfekci vody jsou kyselina tri(di)chloroisokyanurová nebo chlornany. Působí nejen na bakterie, viry a plísně, ale částečně i na řasy. Koncentraci chloru pro soustavnou dezinfekci je nutné udržovat mezi 0,3 – 0,6mg/l (ppm). Při ustáleném provozu měříme koncentraci chloru 1x týdně, při velkém provozu a v obdobích horka častěji. Před měřením zkontrolujte a případně upravte hodnotu pH! Pro běžné chlorování při ustáleném provozu doporučujeme používat chlorovací tablety 7 Day Tabs, Triplex nebo minitablety. Tyto tablety obsahují chlor v nejkoncentrovanější v dnešní době možné podobě. Tablety jsou tvarově stálé a rozpouštějí se v průběhu několika dní. Rozpouštěním tablety uvolňují potřebný chlor. Umožňují tedy doplňovat dávkovač chloru (plovák) pouze 1x týdně. Navíc obsahují také kyselinu kyanurovou, snižují tak i ztráty volného chloru. Obecně platí, že pokud klesne koncentrace chloru pod 0,3mg/l, je bezpodmínečně nutné dodat novou dávku chlorového přípravku. Potřeba chlorování se mění v závislosti na pH, teplotě vody i vzduchu, počtu koupajících se, četnosti a intenzitě dešťů a bouřek. Všechny chlorovací přípravky se musí při skladování chránit před vlhkostí!

.: Chlor volný

Volný chlor, který se do vody uvolńuje rozpouštěním chlorových přípravků pro dezinfekci, je nejúčinnější formou chloru přítomného ve vodě. Má hlavní dezinfekční účinek a při koncentraci do 3 mg/l není pro lidský organismus nijak dráždivý.Voda s obsahem pouze volného chloru nezapáchá ani není dráždivá.Teprve reakcí volného chloru s organickými nečistotami, zejména takovými, které v sobě obsahují dusík (pot, moč), vzniká další forma chloru – chlor vázaný. Koncentrace volného chloru se má pravidelně sledovat pomocí kvalitního testeru (tablety nebo kapičky) a to metodou DPD1.

.: Chlor celkový

Vzhledem k tomu, že koncentraci vázaného chloru nelze změřit přímo, používá se metoda měření celkového chloru. Tato metoda se nazývá DPD3 a s její pomocí lze změřit právě obsah celkového nebo také aktivního chloru. Celkový chlor je vlastně součtem volného a vázaného chloru.

.: Chlor vázaný

Jak již bylo zmíněno, vzniká vázaný chlor reakcí volného chloru s organickými nečistotami. Teprve vyšší koncentrace vázaného chloru způsobuje dráždivost vody a onen nepříjemný pach po chloru. Vysoké koncentrace vázaného chloru se lze zbavit několika způsoby. Vodu v bazénu je možné naředit, ale tento způsob odstranění vázaného chloru je časově i ekonomicky dosti náročný, protože naředění musí být ve většině případů poměrně dost velké. Druhým způsobem likvidace vázaného chloru je tzv.superchlorace. Tato metoda spočívá v tom, že je třeba upravenou vodu přechlorovat na 10x vyšší obsah volného chloru, než kolik jste naměřili chloru vázaného. Příklad: pomocí měření volného chloru metodou DPD1 jste naměřili koncentraci 0,6 mg/l. Metoda DPD3 pro měření koncentrace celkového chloru dala výsledek 1,1 mg/l to znamená, že ve vodě je obsah vázaného chloru 1,1 – 0,6 = 0,5 mg/l. Pro správné odstranění škodlivého vázaného chloru o takové koncentraci je třeba všechnu vodu v bazénu přechlorovat alespoň na 5 mg/l. Při tomto ošetření se vázaný chlor rozloží zpět na volný chlor a plynný dusík, který z vody vyprchá.

.: Ztráty chloru způsobené UV zářením

Ultrafialová složka slunečního záření způsobuje ztráty chloru z vody venkovních bazénů. Použitím přípravku Chlor Stabil lze uspořit až 75% chloru. Přípravek obsahuje 100% kyselinu kyanurovou a je zcela rozpustný.

Průběžné ošetřování bazénu

Je nutné věnovat bazénu pravidelnou péči, zabráníte tak možnému poškození fólie a filtračního zařízení.

.: Čištění stěn bazénu

V průběhu provozu bazénu se na stěnách usazují nečistoty (vodní kámen, prach, hmyz, nečistoty z okolí), zvláště silně se usazují na úrovni hladiny vody, na rozhraní voda – vzduch. Tyto usazeniny jsou nejen nehezké, ale podporují také tvorbu řas a zákalů. Průběžně je možné nečistoty odstraňovat samočinnými automatickými nebo poloautomatickými čistícími stroji (vysavače, roboty). K čištění usazenin, zejména na rozhraní voda – vzduch, je třeba používat doporučené prostředky, nikoli saponáty nebo mýdlo. Doporučujeme přípravek Clear A. Před čištěním snižte hladinu vody pod zašpiněnou část (5–10 cm).

.: Odstraňování hrubých nečistot

Nečistoty, které klesly ke dnu (písek, kamínky, zetlelé listy, kousky kovů...) odstraníte smetením a odsátím nebo použitím pernamentního magnetu na tyči. Nečistoty, které zůstávají plavat na hladině, nebo se volně vznášejí ve vodě (mrtvý hmyz, vlasy, polétavá semena), denně odstraňujte pomocí sítěk. Všechny tyto nečistoty jsou živnou půdou pro růst mikroorganismů. Doporučujeme zakrývat bazén plachtou (krycí nebo solární), zabráníte tak vniknutí nečistot. Její přínos je také ve snížení odparu vody a zvýšení její teploty.

.: Filtrace vody

Nečistoty, které klesly ke dnu (písek, kamínky, zetlelé listy, kousky kovů...) odstraníte smetením a odsátím nebo použitím pernamentního magnetu na tyči. Nečistoty, které zůstávají plavat na hladině, nebo se volně vznášejí ve vodě (mrtvý hmyz, vlasy, polétavá semena), denně odstraňujte pomocí sítěk. Všechny tyto nečistoty jsou živnou půdou pro růst mikroorganismů. Doporučujeme zakrývat bazén plachtou (krycí nebo solární), zabráníte tak vniknutí nečistot. Její přínos je také ve snížení odparu vody a zvýšení její teploty.

Každotýdenní údržba bazénu

V průběhu koupací sezony byste měly nejméně 1x týdně propláchnout filtrační vložku (písek nebo kartuš). Pravidelně kontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chloru. Zkontrolujte velikost dlouhodobých tablet chloru v plovákovém dávkovači. V případě nutnosti je doplňte. Vzhledem k tomu, že některé řasy odolávají běžnému chlorování, je potřeba používat 1x týdně patřičnou dávku preventivního přípravku proti nárůstu řas Algaestop. V období velkého horka a při velké zátěži bazénu je vhodné ošetřit vodu tzv. šokovým ošetřením, kdy se velmi rychle zvýší koncentrace chloru až na 10mg/l. Tato koncentrace bezpečně zničí bakterie, viry i řasy, případně i vodní hmyz. Po tomto ošetření je však potřeba počkat s dalším koupáním, dokud koncentrace chloru neklesne pod 0,8mg/l. K tomuto poklesu by mělo dojít během 24 hodin. Pokud se chcete koupat již dříve, nejdříve však po 12 hod. (vysoká koncentrace chloru musí působit dostatečnou dobu!), použijte pro snížení koncentrace chloru přípravek Chlor-. Je důležité, aby po šokovém ošetření byly okartáčovány stěny a dno bazénu. Řasy, které mohou zůstat v trhlinkách a záhybech, by se opět začaly množit. Při velkém zatížení bazénu vznikají reakcí chloru s organickými nečistotami chloraminy, látky způsobující zvýšenou dráždivost vody na oči, sliznice a pokožku. Chloraminy také způsobují onen nepříjemný a dráždivý zápach po chloru. Doporučujeme proto 1x týdně použít přípravek Shock Chlor, který vzniklé chloraminy rozloží. Doporučujeme také 1x týdně použít přípravek Vločkovač, který brání tvorbě zákalů a odstraní zákaly již vzniklé.

Zákaly

Zákaly vody v bazénu mohou vzniknout z různých příčin. Například při příliš vysokém pH se vytvoří nerozpustné mikroskopické částečky uhličitanu vápenatého, které se ve filtraci nezachytí. Vznikne tak nehezký mléčný zákal. Většinou se tohoto zákalu zbavíte úpravou pH na správnou hodnotu a použitím přípravku Minerál-, který sníží koncentraci vápenatých kationtů. Při použití neupravené vody ze studní nebo přirozených toků, většinou obsahující větší koncentrace železa, manganu a mědi, dojde vlivem oxidace chlorem použitým k dezinfekci k hnědému nebo zelenému zbarvení vody a zákalu. Ke snížení koncentrace těchto minerálů je k dispozici přípravek Minerál-. Další zákaly mohou vznikat použitím mýdla a saponátů pro čištění bazénové fólie. Proto se také nemá používat v bazénu mýdlo nebo se mydlit v plavkách před vstupem do bazénu. Zákaly také vznikají rozptýlením částeček zeminy, barviv nebo organických sloučenin. Takto vzniklých zákalů se snadno zbavíme použitím flokulačního přípravku Vločkovač, který vytvoří objemné sraženiny, jež klesnou ke dnu nebo se zachytí ve filtraci. POZOR: V případě, že se vločkovač předávkuje, způsobí sám mléčný zákal vody, který nezmizí dokud se do vody nesnese dostatek jemných nečistot, které se pak s nadbytkem přípravku vyvločkují.

Řasy

Řasy jsou schopny přizpůsobit se chloru během několika dní, zvláště pak pokud používáme dávky nižší než doporučené. Spory řas jsou do bazénu neustále přinášeny prostřednictvím prachu, větru a deště. Rychle se vyvíjejí působením slunečního světla a teplé vody. V okamžiku, kdy jsou řasy již viditelné, vyvinuly se jich miliony v každém litru vody. Mohou mít barvu červenou, nažloutlou i černou. Dno a stěny bazénu jsou kluzké a mazlavé, voda páchne. Před ošetřením vody algicidním prostředkem (Algaestop) nebo šokovým chlorováním (Shock Chlor) změřte a případně upravte pH. Až teprve po úpravě pH je bezpodmínečně nutné ponechat filtrační zařízení v chodu. U pískových filtrací sledujte na manometru tlak ve filtrační nádobě a v případě potřeby proveďte zpětné propláchnutí, aby se zachycené řasy vyplavily. V teplém období a při intenzivnějším používání bazénu doporučujeme jako preventivní opatření 1x týdně, případně zvýšení dávky algicidního přípravku (Algaestop) podle návodu. V případě silného nárůstu řasy na dně a stěnách bazénu zkontrolujte pH vody a přidejte přípravek Smart End. Aquamar Smart při reakci s přípravkem Aquamar End uvolňuje do vody látky obsahující chlor. Bublinky stoupají k hladině a podél stěn bazénu strhávají a nabalují řasy na sebe a vynášejí je s sebou na hladinu. Zneškodněné řasy z hladiny odstraní skimmer. Za 6 hodin po aplikaci je voda čistá, bez řas. Jedna sada umožní úpravu 50 m3 vody.

Přezimování

Nejdříve vypusťte vodu až po skimmer a zpětné trysky. Prohlédněte fólii, zda není děravá. Případné díry zalepte soupravou na opravování fólie. Usazeniny a nečistoty na běžné úrovni hladiny odstraňte pomocí přípravku Clear A. Odmontujte všechny odpojitelné hadice a uložte je na suchém místě. Do vody, která zůstala po částečném vypuštění přidejte přípravek Aquamar Zazimovač a trojnásobnou dávku chloru. Po zakrytí krycí plachtou je bazén připraven na zimu.Bazénovou chemii můžete zakoupit například u společnosti Marimex přímo v internetovém obchodě.

AZ-Bazény.cz - Informační web o bazénech a všeho kolem.
© 2007-2024 Sialini.cz - Všechna práva vyhrazena
Podmínky použití a ochrana osobních údajů